Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Wat is Stichting Reprorecht?

Ondernemers delen informatie uit publicaties met hun medewerkers. Met deze informatie vergroot de kennis van hun medewerkers en groeit het bedrijf. De informatie is met zorg gemaakt door professionele schrijvers, beeldmakers en uitgevers. Voor het kopiëren en verspreiden moet een redelijke vergoeding betaald worden.

Om dit eenvoudig te regelen heeft Stichting Reprorecht afspraken gemaakt met de uitgevers en makers. Hierdoor kunt u voor één bedrag, dat past bij uw bedrijf, informatie eenvoudig en eerlijk delen. Stichting Reprorecht zorgt dat deze vergoeding terechtkomt bij de uitgevers en makers. Met de reprorechtregeling draagt u bij aan de ontwikkeling en het voortbestaan van de creatieve industrie in Nederland.

Wat staat hierover in de wet?

In de Auteurswet staat dat makers als schrijvers, fotografen, illustratoren enzovoorts, recht hebben op een vergoeding voor fotokopieën van hun werk. In deze tijd vindt vooral veel digitaal hergebruik plaats. Voor digitale kopieën is volgens de Auteurswet een licentie nodig van de makers.

Aanwijzing door de Minister van Justitie

De minister van Justitie heeft Stichting Reprorecht in 1985 aangewezen om de wettelijke reprorechtvergoedingen te innen en die onder de uitgevers en makers te verdelen. In eerste instantie was de regeling alleen voor overheidsinstellingen, bibliotheken, scholen en andere instellingen voor het algemeen belang.

Regeling voor het Nederlandse bedrijfsleven

In 2003 is de bevoegdheid voor het innen van reprorechtvergoedingen uitgebreid naar het bedrijfsleven. Sinds dat jaar hoeven bedrijven dus niet meer zelf afspraken met auteursrechthebbenden te maken voor iedere fotokopie van auteursrechtelijk beschermd materiaal, maar kunnen ze aan de wet voldoen door de reprorechtvergoeding te betalen.

Digitale kopieën: scannen, e-mailen, printen, opslaan en op intranet plaatsen

Het onderwijs, de overheid én het bedrijfsleven kopiëren steeds vaker digitaal. Daarom hebben de makers aan Stichting Reprorecht gevraagd om de regeling uit te breiden naar digitaal kopiëren.

Sinds 2013 valt digitaal kopiëren (waaronder scannen, printen, e-mailen, opslaan op een bedrijfscomputer (laptop, tablet) en op intranet zetten) ook onder de reprorechtregeling.

Wat doen we met de betaalde vergoedingen?

We verdelen ongeveer 88% van de vergoedingen ieder jaar onder de rechthebbenden: auteurs, beeldmakers en uitgevers. De makers ontvangen hun vergoeding via Stichting Lira of via Stichting Pictoright, de uitgevers via Stichting PRO. 

Meer over de vergoedingen voor makers en uitgevers >

Stichting Reprorecht zorgt met een eerlijke en eenvoudige regeling dat organisaties waardevolle informatie kunnen blijven delen en dat makers hiervoor een passende vergoeding ontvangen. Nu en in de toekomst.

Andere vragen over reprorecht:

Bekijk alle veelgestelde vragen >


Vorige paginaterug naar ondernemers