Wilt u in de toekomst uw reprorechtfactuur digitaal ontvangen?Vul dan hier uw e-mailadres voor digitale facturen in.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Bent u verplicht om de reprorechtfactuur te betalen?

Als in uw bedrijf auteursrechtelijk beschermd werk gedeeld wordt, moet u de toestemming van de rechthebbenden en de vergoeding geregeld hebben

Wat staat hierover in de wet?

In de Auteurswet staat dat makers als schrijvers, fotografen, illustratoren enzovoorts, recht hebben op een vergoeding voor fotokopieën van hun werk. In deze tijd vindt vooral veel digitaal hergebruik plaats. Voor digitale kopieën is een licentie nodig van de makers. Als in uw bedrijf auteursrechtelijk beschermd werk gedeeld wordt, moet u de toestemming van de rechthebbenden en de vergoeding geregeld hebben.

Stichting Reprorecht is door de Minister van Justitie aangewezen om de wettelijke fotokopieervergoeding (van papier naar papier) te innen en te verdelen. De makers en uitgevers hebben Stichting Reprorecht aangewezen om de toestemming voor digitaal hergebruik namens hen te verlenen als onderdeel van de reprorechtregeling.

In de reprorechtregeling zijn de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren en de licentievergoeding voor digitaal hergebruik samengebracht. Zo hoeft u niet voor al het hergebruik met alle rechthebbenden afzonderlijk afspraken te maken. U betaalt jaarlijks één bedrag, dat past bij uw bedrijf, voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw organisatie. Wij zorgen ervoor dat deze vergoeding terechtkomt bij de rechthebbenden.

Andere vragen over reprorecht:

Bekijk alle veelgestelde vragen >


terug naar vorige pagina  terug naar Ondernemers