Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Privacy- en cookiestatement

Organisaties delen informatie uit publicaties met hun medewerkers. Stichting Reprorecht zorgt dat de makers -schrijvers, beeldmakers en uitgevers- een vergoeding krijgen voor het hergebruik van hun vakwerk. Hierdoor kunnen organisaties voor een passend bedrag waardevolle informatie eenvoudig en eerlijk delen. Dit draagt bij aan de prestatie van organisaties, brengt de creatieve sector tot bloei en zorgt voor groei van de Nederlandse kenniseconomie.

Hieronder vindt u informatie over privacy voor ondernemers, overheids- en onderwijsinstellingen.

Bent u uitgever? Hier vindt u informatie voor u op maat.

Klik hier voor algemene informatie over onder meer bewaartermijnen, inschakeling van derden, cookies.

Reprorechtregelingen bedrijfsleven, overheid en onderwijs

Stichting Reprorecht is door de Minister van Justitie aangewezen om de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren (van papier naar papier) te innen en te verdelen. Vertegenwoordigers van uitgevers en makers hebben Stichting Reprorecht gemandateerd om namens hen de licentie voor digitaal hergebruik te verstrekken en de vergoeding voor digitaal hergebruik te innen en te verdelen. In de reprorechtregelingen zijn de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren en de licentievergoeding voor digitaal hergebruik samengebracht.

Verwerking en soort persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de reprorechtregelingen voor het bedrijfsleven, overheid en ondewijs verwerkt Stichting Reprorecht gegevens van bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen.
In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook aan te merken als persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens: naw-gegevens, relatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, IP-adres, logs van websiteactiviteit, KVK-nummer, bankrekeningnummers en factuurbedragen.

Uw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) kunt u Stichting Reprorecht verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Stichting Reprorecht verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Stichting Reprorecht verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Reprorecht.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via privacy@reprorecht.nl contact opnemen met de privacy officer van Stichting Reprorecht. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Alleen de natuurlijke persoon zelf kan een AVG-verzoek m.b.t zijn/haar persoonsgegevens indienen.
  • Vermeldt u duidelijk bij welk bedrijf de persoonsgegevens in onze administratie bekend kunnen zijn; in de administratie van Stichting Reprorecht zijn eventuele persoonsgegevens altijd aan een bedrijf gekoppeld.

Informatie voor uitgevers

Stichting Reprorecht is door de Minister van Justitie aangewezen om de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren (van papier naar papier) te innen en te verdelen. Vertegenwoordigers van uitgevers en makers hebben Stichting Reprorecht gemandateerd om namens hen de licentie voor digitaal hergebruik te verstrekken en de vergoeding voor digitaal hergebruik te innen en te verdelen. In de reprorechtregelingen zijn de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren en de licentievergoeding voor digitaal hergebruik samengebracht.

Verwerking en soort persoonsgegevens

Voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen aan uitgevers verwerkt Stichting Reprorecht gegevens van bedrijven die zich aanmelden voor deelname aan de uitgeversverdeling.
In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook aan te merken als persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens: naw-gegevens, relatienummer, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, IP-adres, logs van websiteactiviteit, titel- en omzetgegevens, jaarrekening en aanvullende documenten bij de jaarrekening, NUV-lidmaatschap, bankrekeningnummer en factuurbedragen.

Uw privacyrechten

Conform de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) kunt u Stichting Reprorecht verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Stichting Reprorecht verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Stichting Reprorecht verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Reprorecht.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via privacy@reprorecht.nl contact opnemen met de privacy officer van Stichting Reprorecht. Houdt u hierbij rekening met het volgende:

  • Alleen de natuurlijke persoon zelf kan een AVG-verzoek m.b.t zijn/haar persoonsgegevens indienen.
  • Vermeldt u duidelijk bij welk bedrijf de persoonsgegevens in onze administratie bekend kunnen zijn; in de administratie van Stichting Reprorecht zijn eventuele persoonsgegevens altijd aan een bedrijf gekoppeld.

Algemeen

Bewaartermijnen

De gegevens worden door Stichting Reprorecht bewaard zolang als deze nodig zijn voor het uitvoeren van de reprorechtregeling of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging

Stichting Reprorecht heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot gegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden

Stichting Reprorecht maakt gebruik van de diensten van Cedar B.V., die uit naam van Stichting Reprorecht de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbenden voert. In het geval dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt wordt Stichting Reprorecht aangemerkt als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke en Cedar B.V. als de verwerker.
Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van derden. In het geval het verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Stichting Reprorecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting Reprorecht maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Stichting Reprorecht goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website.

Analytische cookies: Google Analytics en TAG Manager

Google Analytics en TAG Manager zijn diensten van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de (anonieme) bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Stichting Reprorecht de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden verschillende cookies geplaatst.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
__utma    2 jaar
__utmb    30 minuten
__utmc    gedurende de browsersessie
__utmt    10 minuten
__utmz    6 maanden
_ga    2 jaar

Analytische cookies: Microsoft Clarity

We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van onze website en -portal te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, hun geografische herkomst als ze onze website bezoeken, hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, en interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs etc. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoongegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. U leest meer over het privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming door Microsoft in de Microsoft Privacy Statements.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
_clck    1 jaar
_clsk    1 dag
CLID    1 jaar
ANONCHK    minimaal 1 browsersessie
MR    1 week
MUID    1 jaar
SM    gedurende de browsersessie

Analytische cookies: Piwik PRO

We gebruiken Piwik PRO om op een privacyvriendelijke manier de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van onze website en -portal te meten en te verbeteren. Piwik PRO verzamelt en managet cookievoorkeuren en statistieken over de (anonieme) bezoekersstromen op de website. Hierbij worden verschillende cookies geplaatst.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
_pk_id.3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0.72ae    13 maanden of 30 minuten
(afhankelijk van uw cookie voorkeuren)
_pk_ses.3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0.72ae    30 minuten
ppms_privacy_3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0    1 jaar
stg_last_interaction    1 jaar


Vorige pagina