Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Bestuur en bureau

Bestuur

Het bestuur van Stichting Reprorecht bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, 8 bestuursleden die de uitgevers vertegenwoordigen en 8 bestuursleden die de tekstauteurs en beeldmakers vertegenwoordigen.

Samenstelling bestuur per 1 juli 2021:

 • Mw. mr. G.J.A. Valkering, onafhankelijk voorzitter

Namens de uitgevers:

 • Dhr. C.P. Balk
 • Dhr. P.H. Bon
 • Dhr. M.E. Boon
 • Dhr. ir. J. Buizer, penningmeester
 • Dhr. mr. M.K.J. David
 • Dhr. L. Duurinck
 • Dhr. E. Janssen
 • Dhr. drs. G.J. Schinkel

Namens de tekstauteurs en beeldmakers:

 • Mw. mr. A.E. Bekink
 • Dhr. prof. dr. S.J. van Gompel
 • Mw. mr. J.D. Holthuis
 • Dhr. A. Pottjegort
 • Mw. mr. drs. A. van Toorn
 • Mw. drs. J.L. Verschuur
 • Dhr. drs. M.R. van der Werf
 • Mw. A. de Winter


Presidium

Het Presidium is een representatieve afvaardiging benoemd uit het midden van het bestuur en belast met de voorbereiding van beleidsbesluiten en de lange termijnstrategie. Tevens houdt het presidium namens het bestuur toezicht op de uitvoering van de beleidsbesluiten door de directeur. Het presidium rapporteert daarover richting het voltallige Reprorechtbestuur.

Samenstelling Presidium per 1 maart 2022:

 • Mw. mr. G.J.A. Valkering, onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. P.H. Bon
 • Dhr. ir. J. Buizer, penningmeester
 • Mw. mr. J.D. Holthuis
 • Mw. drs. J.L. Verschuur


College van Toezicht

De Minister van Justitie heeft een College van Toezicht ingesteld. Dit college heeft een controlerende taak en overlegt daartoe regelmatig met het bestuur van Stichting Reprorecht. In de jaarverslagen rapporteert het College van Toezicht aan de Minister van Justitie.

Samenstelling College van Toezicht:

 • Dhr. drs. A.J. Koppejan, voorzitter
 • Mevr. drs. N. Loonen-Van Es RA
 • Dhr. mr. M.R. de Zwaan

Het CvTA wordt ondersteund door secretaris-directeur mw. mr. W.E. Hoge.


Commissie van Beroep

Een rechthebbende kan bij de Commissie van Beroep in beroep gaan tegen beslissingen van het bestuur van Stichting Reprorecht. Het gaat hier om beslissingen waartegen op grond van artikel 14 Statuten resp. artikel IX Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht beroep open staat. Klik hier voor het Reglement van Beroep.

Samenstelling Commissie van Beroep:

 • Dhr. mr. G.H. Marcus, voorzitter
 • Dhr. prof. mr. F.W. Grosheide
 • Mw. prof. mr. Dr. E.M. Kneppers-Heijnert
 • Dhr. mr. H.F. Doeleman (plaatsvervangend lid)

De Commissie is bereikbaar via de secretaris, Dhr. mr. J.W.A. Meddens:
Höcker Advocaten
Commissie van Beroep Stichting Reprorecht
Dhr. mr. J.W.A. Meddens
Postbus 74654
1070 BR Amsterdam


Bureau

De dagelijkse leiding van het bureau van Stichting Reprorecht is in handen van dhr. M.P. Bakker Schut, directeur. De uitvoering wordt verzorgd door Cedar B.V.