English
Afbeelding blok

Bestuur en bureau

Stichting Reprorecht verwelkomt Truus Valkering als haar nieuwe onafhankelijk voorzitter. Per 1 januari 2017 heeft zij de functie overgenomen van Marieke Sanders - ten Holte.

Het Bestuur van Stichting Reprorecht is verheugd om met Valkering een voorzitter te benoemen met veel bestuurlijke ervaring, in zowel het Nederlandse bedrijfsleven als in diverse publieke instellingen. Valkering vervulde diverse directiefuncties bij Corus Group en Tata Steel Europe, en vervult nu diverse bestuurlijke functies, waaronder voor het Prins Bernhard Cultuurfonds en VNO-NCW.


Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Stichting Reprorecht bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, 8 bestuursleden die de uitgevers vertegenwoordigen en 8 bestuursleden die de auteurs vertegenwoordigen.

Samenstelling Algemeen Bestuur per 1 januari 2017:

 • Mw. mr. G.J.A. Valkering, onafhankelijk voorzitter

Namens de uitgevers:

 • Dhr. R.F. van Amerongen
 • Dhr. C.P. Balk
 • Dhr. P.H. Bon
 • Dhr. ir. J. Buizer
 • Dhr. mr. M.K.J. David
 • Dhr. drs. L. Dijkema, penningmeester
 • Dhr. E. Janssen
 • Dhr. M.C. Ronk

Namens de auteurs:

 • Mw. mr. A. Bekink
 • Dhr. mr. V.F.R.M. van den Eijnde, vicevoorzitter
 • Dhr. dr. K. Hilberdink
 • Dhr. mr. A.Ph. Maandag
 • Dhr. A. Pottjegort
 • Mw. mr. drs. A. van Toorn
 • Dhr. drs. M.R. van der Werf
 • Vacature


Dagelijks Bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 1 januari 2017:

 • Mw. mr. G.J.A. Valkering, onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. ir. J. Buizer
 • Dhr. drs. L. Dijkema, penningmeester
 • Dhr. mr. V.F.R.M. van den Eijnde, vicevoorzitter
 • Dhr. mr. A.Ph. Maandag


College van Toezicht

De Minister van Justitie heeft een College van Toezicht ingesteld. Dit college heeft een controlerende taak en overlegt daartoe regelmatig met het bestuur van Stichting Reprorecht. In de jaarverslagen rapporteert het College van Toezicht aan de Minister van Justitie.

Samenstelling College van Toezicht:

 • Dhr. drs. J.W. Holtslag, voorzitter
 • Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper
 • Mevr. drs. N. Loonen-Van Es RA

Het CvTA wordt ondersteund door secretaris en directeur dhr. dr. V.L. Eiff.


Commissie van Beroep

Een rechthebbende kan bij de Commissie van Beroep in beroep gaan tegen beslissingen van het Dagelijks Bestuur van Stichting Reprorecht. Het gaat hier om beslissingen waartegen op grond van artikel 14 Statuten resp. artikel IX Reglement Uitkeringen van Stichting Reprorecht beroep open staat. Klik hier voor het Reglement van Beroep.

Samenstelling Commissie van Beroep:

 • Dhr. mr. G.H. Marcus, voorzitter
 • Dhr. prof. mr. F.W. Grosheide
 • Mw. prof. mr. Dr. E.M. Kneppers-Heijnert
 • Dhr. mr. H.F. Doeleman (plaatsvervangend lid)

De Commissie is bereikbaar via de secretaris, Dhr. mr. J.W.A. Meddens:
Höcker Advocaten
Commissie van Beroep Stichting Reprorecht
Dhr. mr. J.W.A. Meddens
Postbus 74654
1070 BR Amsterdam


Bureau

De uitvoering wordt verzorgd door Cedar B.V.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld