Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de veranderingen per 2019 voor uitgevers

Op deze pagina vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van uitgevers met betrekking tot de veranderingen in het stelsel voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen.

Algemene vragen

Vragen over de samenwerking met freelance tekstauteurs

Vragen over de uitgeversverdeling in voorgaande jaren

Algemene vragen

Heeft u vragen over de verdeling en uitkering door Stichting PRO, of uw aanmelding voor ontvangst van de reprorechtvergoeding? (contact en bereikbaarheid Stichting PRO)
Reprorecht beschikt niet over de informatie om deze vragen te beantwoorden. Voor deze vragen neemt u contact op met Stichting PRO. Zij zijn per e-mail bereikbaar op pro@cedar.nl of telefonisch op 023 - 870 02 05.

Moet ik iets doen om mijn reprorechtvergoeding van Stichting PRO te ontvangen?
Als u in 2019 of voorgaande jaren deelgenomen heeft aan de uitgeversverdeling hoeft u niets te doen: Stichting PRO neemt contact met u op. Als u niet zeker weet of uw uitgeverij deelnam aan de uitgeversverdeling, of u wilt zich voor het eerst aanmelden, kunt u contact opnemen met Stichting PRO.

Wie is Stichting PRO?
Stichting PRO is in 1997 opgericht door de Mediafederatie, destijds het Nederlands Uitgeversverbond, om de belangen van uitgevers te behartigen op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten en om hiervoor de administratie te verzorgen. Het gaat daarbij om rechten die uitgevers niet of moeilijk individueel kunnen uitoefenen. Zo vertegenwoordigt Stichting PRO uitgevers bij collectieve regelingen voor het reproduceren uit hun uitgaven voor LiteROM en knipselkranten en -diensten. Ook verdeelt PRO het uitgeversaandeel van de reprorecht-, leenrecht- en thuiskopievergoedingen. Daarnaast verwerft PRO de mandaten van uitgevers voor de reprorechtregeling.
Meer informatie vindt u op de website van Stichting PRO.
Ook kunt u deze video bekijken:

Dit is allemaal nieuw voor mij: kan mijn uitgeverij ook een reprorechtvergoeding ontvangen?
Als u denkt dat uw uitgeverij mogelijk in aanmerking komt voor een reprorechtvergoeding, kunt u contact opnemen met Stichting PRO. Stichting PRO beoordeelt of uw uitgaven aan de criteria voor ontvangst van een reprorechtvergoeding voldoen.

Wat is de reprorechtvergoeding / reprorechtregeling / Stichting Reprorecht?
Op deze pagina vindt u algemene informatie over wat de reprorechtvergoeding is, hoe de inning van de vergoeding werkt en wie Stichting Reprorecht is.

Hoe werkt de verdeling?
Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe en wanneer de reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de verschillende groepen rechthebbenden. Specifieke informatie over de verdeling voor uitgevers vindt u hier.

Terug naar boven

Vragen over de samenwerking met freelance tekstauteurs

Wat betekent de verandering voor de freelance tekstauteurs waar ik mee samenwerk?
Stichting Reprorecht keert het volledige aandeel van de reprorechtvergoeding voor freelance tekstauteurs uit aan Stichting Lira. Freelance tekstauteurs ontvangen voortaan hun reprorechtvergoeding via Lira, niet meer via u als uitgever. Om van Lira een uitnodiging te ontvangen voor de verdeling moeten zij zich zo snel mogelijk aanmelden bij Lira via deze link: https://portal.lira.nl/reprorecht. Na aanmelding informeert Lira de tekstauteurs over de procedure om hun reprorechtvergoeding te ontvangen: zij moeten hiervoor opgave doen van hun inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.
U kunt uw freelance tekstauteurs informeren over de mogelijkheid om hun reprorechtvergoeding te ontvangen via Lira met deze brief, die u namens Stichting Reprorecht kunt doorsturen (desgewenst vergezeld van uw eigen bericht hierover).

Om welke auteurs gaat het? (definitie freelance)
Het gaat om tekstauteurs die niet bij uitgever(s) in loondienst waren: zij hebben schrijfwerkzaamheden verricht op freelance basis, bijv. op basis van een opdrachtovereenkomst.

Wie is Lira?
Stichting Lira is een auteursrechtenorganisatie en belangenbehartiger voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira int collectieve vergoedingen en verdeelt deze onder auteurs. Daarbij wordt een percentage ingehouden voor sociale, culturele en educatieve doelen, dat Lira volledig beschikbaar stelt aan Stichting Lira Fonds. Via het Lira Fonds worden o.a. culturele projecten en belangrijke sociale voorzieningen voor auteurs ondersteund. Meer informatie vindt u op de
website van Stichting Lira.

Terug naar boven

Ik heb in mijn uitgeefcontracten met auteurs staan dat ik de reprorechtvergoedingen aan hen uitkeer. Moet ik al mijn contracten aanpassen?
Nee, bestaande individuele auteurscontracten en contracten met auteurscollectieven hoeven niet aangepast te worden. Als voorwaarde voor uitkering aan tekstauteurs zal Lira een finale kwijting opnemen t.a.v. de reprorechtvergoeding: dat betekent dat auteurs niet meer via de uitgever een vergoeding kunnen opeisen.

Ik wil de reprorechtvergoeding graag zelf doorbetalen aan mijn auteurs, kan dat nog steeds?
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wel kunt u uw freelance tekstauteurs informeren over de mogelijkheid om hun reprorechtvergoeding te ontvangen via Lira met deze brief, die u namens Stichting Reprorecht kunt doorsturen (desgewenst vergezeld van uw eigen bericht hierover).

Kunnen mijn auteurs in loondienst ook een reprorechtvergoeding ontvangen van Lira?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Omdat zij in loondienst hun schrijfwerkzaamheden hebben verricht, zijn zij niet zelf rechthebbende van hun werk: de uitgever is rechthebbende, op basis van het zogenaamde fictief makerschap dat in de Auteurswet is opgenomen.

Ik werk veel met tekstauteurs die geen vergoeding ontvangen voor hun schrijfwerkzaamheden (om niet): kunnen zij ook terecht bij Lira voor een reprorechtvergoeding?
Ja, ook tekstauteurs die hun schrijfwerkzaamheden om niet hebben verricht kunnen terecht bij Lira voor een reprorechtvergoeding. U kunt uw tekstauteurs informeren over de mogelijkheid om hun reprorechtvergoeding te ontvangen via Lira met deze brief, die u namens Stichting Reprorecht kunt doorsturen (desgewenst vergezeld van uw eigen bericht hierover).

Ik werk veel met buitenlandse auteurs: kunnen zij ook terecht bij Lira voor een reprorechtvergoeding?
Buitenlandse auteurs kunnen ook bij Lira terecht voor een reprorechtvergoeding als zij op freelancebasis hebben geschreven in publicaties die in Nederland zijn uitgegeven. U kunt uw buitenlandse freelance tekstauteurs informeren over de mogelijkheid om hun reprorechtvergoeding te ontvangen via Lira met deze Engelstalige brief, die u namens Stichting Reprorecht kunt doorsturen (desgewenst vergezeld van uw eigen bericht hierover).

Terug naar boven

Vragen over de uitgeversverdeling in voorgaande jaren

De doorbetaling over afgelopen jaren is bij mijn uitgeverij nog niet afgerond: wat nu?
Bent u nog niet in contact met Reprorecht over openstaande vragen of verzoeken over de doorbetaling voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018? Neemt u dan contact op met Reprorecht via repartitie@reprorecht.nl.

Terug naar boven

terug naar vorige pagina