Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.



Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.



Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de reprorechtvergoeding voor uitgevers

De reprorechtvergoeding voor uitgevers is een auteursrechtenvergoeding voor het kopiëren uit uw werk (tekst en beeld) binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers de reprorechtvergoeding ontvangen.

Reprorechtvergoedingen voor uitgevers

De reprorechtvergoedingen keert Stichting Reprorecht uit aan de volgende verdeelorganisaties, ter verdere verdeling en uitkering.

  • De reprorechtvergoeding voor uitgevers (aandeel tekst en beeld) keert Stichting Reprorecht uit aan Stichting PRO ter verdere verdeling en uitkering. Voor meer informatie en vragen over de uitgeversverdeling kunt u terecht bij Stichting PRO.
  • Uitgevers van bladmuziek kunnen terecht bij de stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) voor meer informatie en vragen over de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen. Stichting Reprorecht keert het volledige te verdelen bedrag in de categorie Bladmuziek uit aan de stichting FEMU, die zorgt voor de verdeling onder componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.
  • De reprorechtvergoeding voor tekstauteurs keert Reprorecht ter verdere verdeling en uitkering uit aan Stichting Lira .
  • De reprorechtvergoeding voor beeldmakers keert Reprorecht ter verdere verdeling en uitkering uit aan Stichting Pictoright.
Heeft u vragen over de verdeling en uitkering door Stichting PRO, of uw aanmelding voor ontvangst van de reprorechtvergoeding? (contact en bereikbaarheid Stichting PRO)
Reprorecht beschikt niet over de informatie om deze vragen te beantwoorden. Voor deze vragen neemt u contact op met Stichting PRO. Zij zijn per e-mail bereikbaar op pro@cedar.nl of telefonisch op 023 - 870 02 05.

Algemene informatie over de reprorechtvergoeding

Lees hier wat de reprorechtvergoeding is, hoe de inning van de vergoeding werkt en wie Stichting Reprorecht is.
Lees hier hoe en wanneer de reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de verschillende groepen rechthebbenden.


Veranderingen stelsel voor verdeling en uitkering reprorechtvergoeding per 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de veranderingen in het stelsel voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen per 2019.
Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de veranderingen voor uitgevers.


Behandeling van uitzonderingssituaties bij de reprorechtverdeling

De verdeling van de door Reprorecht geïnde reprorechtvergoedingen gebeurt via verdeelorganisaties: representatieve organisaties van rechthebbenden. Bent u een rechthebbende, dan meldt u zich voor een reprorechtvergoeding aan bij een van de verdeelorganisaties. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat een rechthebbende bij geen van de verdeelorganisaties terecht kan, maar wel recht heeft op een reprorechtvergoeding. In dit document leest u hoe Reprorecht uitzonderingssituaties behandelt.

Terug naar boven

terug naar vorige pagina