Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de reprorechtvergoeding voor tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers

Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers een reprorechtvergoeding ontvangen voor het kopiëren uit hun werk binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland.

Waarom bestaat de reprorechtvergoeding?

Bedrijven en instellingen maken (digitale) kopieën uit vaktijdschriften, boeken, kranten, en digitale versies daarvan, zoals e-books en afgeleide websites. Het delen van bijvoorbeeld actuele vakinformatie is belangrijk voor de professionele kennis van medewerkers en de groei van het bedrijf.

De makers van deze publicaties, zoals tekstauteurs, fotografen, illustratoren en uitgevers, hebben recht op een vergoeding voor het (digitaal) kopiëren van hun auteursrechtelijk beschermd werk. Met de reprorechtregelingen voor het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen int Stichting Reprorecht deze vergoeding en zorgt dat de tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers de vergoeding ontvangen. Zo krijgen de rechthebbenden een eerlijke vergoeding voor het (digitaal) kopiëren van hun werk. Dit draagt eraan bij dat zij hun werk kunnen blijven doen, en dat er volgende week en volgende maand weer nieuwe, actuele informatie beschikbaar is.

Hoe worden de reprorechtvergoedingen geïnd en verdeeld?

Stichting Reprorecht schrijft bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen aan voor de reprorechtregelingen voor het bedrijfleven, overheid en onderwijs. De regelingen zijn het resultaat van periodiek onafhankelijk onderzoek dat we samen met koepel- en brancheorganisaties laten uitvoeren, en afspraken met de koepel- en brancheorganisaties. Vervolgens sturen we een keer per jaar of een keer per twee jaar een reprorechtfactuur. De vergoedingen die we innen verdelen we ieder jaar. Lees hier meer over de verdeling van de reprorechtvergoedingen.

Wie is Stichting Reprorecht?

Stichting Reprorecht is op 4 december 1974 opgericht door organisaties van auteurs en uitgevers. De Minister van Justitie heeft ons in 1985 aangewezen om de reprorechtvergoedingen te innen en vervolgens te verdelen onder de tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers. Daarbij geven we uitleg over het belang van de reprorechtvergoeding voor de makers en uitgevers en het belang van het respecteren van het Auteursrecht.

Hoe zijn de rechten van tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers vertegenwoordigd in de reprorechtregelingen?

De mogelijkheid voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen om - tegen betaling van een reprorechtvergoeding - fotokopieën (van papier naar papier) te maken van artikelen uit kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven en kleine gedeeltes uit boeken is opgenomen in de Auteurswet art. 16h. Daardoor zijn voor die vorm van gebruik álle rechthebbenden, zowel binnen Nederland als daarbuiten, automatisch in de regeling vertegenwoordigd. Stichting Reprorecht is door de Minister van Justitie aangewezen om deze wettelijke fotokopieervergoeding te innen en te verdelen.

Voor digitaal kopiëren is vooraf toestemming nodig van de rechthebbende(n), een licentie. Om die licentie tegen betaling van een vergoeding te mogen verlenen heeft Stichting Reprorecht voor bepaalde vormen van digitaal kopiëren mandaten van Nederlandse rechthebbenden opgehaald bij PRO-mandaat via Stichting PRO (voor de uitgevers), Stichting Lira (voor de auteurs) en Stichting Pictoright (voor de fotografen en andere beeldmakers). Voor deze vormen van digitaal kopiëren kunt u ervoor kiezen om niet aan de reprorechtregelingen deel te nemen (opt-out). In dat geval worden uw digitale hergebruikrechten uitgesloten van de regeling. Als u van de opt-out mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot uw bovengenoemde rechthebbendenorganisatie.

In de reprorechtregeling zijn de wettelijke vergoeding voor fotokopiëren en de licentievergoeding voor digitaal kopiëren samengebracht.

Nieuwe manieren om informatie digitaal te delen in bedrijven, onderwijs en overheid

De reprorechtregeling is blijvend in ontwikkeling. Stichting Reprorecht laat regelmatig onderzoek doen naar het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Op dit moment zijn alleen nog de digitale verschijningsvormen van boeken, tijdschriften en kranten in de regelingen opgenomen, maar in de toekomst worden wellicht meer digitale verschijningsvormen aan de regelingen toegevoegd. Hierdoor zullen nieuwe groepen rechthebbenden een vergoeding voor het digitaal kopiëren van hun werk ontvangen en wordt ook de vergoeding voor het digitaal kopiëren van deze werken in bedrijf, overheid en onderwijs eenvoudig geregeld met de reprorechtregelingen.

Wilt u meer weten?

Meer gedetailleerde informatie over de verdeling van de vergoedingen vindt u in ons jaarverslag en het Reglement Uitkeringen.

terug naar vorige pagina