Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

In het kort

De reprorechtvergoedingen keert Stichting Reprorecht uit aan de volgende verdeelorganisaties, ter verdere verdeling en uitkering.

 • Uitgevers kunnen voor hun reprorechtvergoeding en vragen over de verdeling terecht bij Stichting PRO.
 • Tekstauteurs kunnen voor hun reprorechtvergoeding en vragen over de verdeling terecht bij Stichting Lira.
 • Beeldmakers kunnen voor hun reprorechtvergoeding en vragen over de verdeling terecht bij Stichting Pictoright.


Hoe en wanneer worden de reprorechtvergoedingen verdeeld?

Ieder jaar verdeelt Stichting Reprorecht de geïnde vergoedingen via verdeelorganisaties onder de tekstauteurs (schrijvers, vertalers en freelance journalisten, of hun erfgenamen), beeldmakers (illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers, of hun erfgenamen) en uitgevers van de boeken, tijdschriften en kranten waaruit (digitaal) gekopieerd wordt. Hoe dit precies gebeurt staat in ons Reglement Uitkeringen, dat door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) is goedgekeurd. Het CvTA ziet ook toe op de uitvoering.

Verdeling voor verschillende categorieën uitgegeven werken

Stichting Reprorecht int vergoedingen voor de volgende categorieën werken.

 • Vakboeken
 • Wetenschappelijke boeken
 • Vaktijdschriften
 • Wetenschappelijke tijdschriften
 • Studieboeken
 • Schoolboeken
 • Kranten
 • Algemene boeken
 • Publiekstijdschriften
 • Bladmuziek
 • Visuele werken, zoals foto's en illustraties

Het voor de verdeling beschikbare bedrag per jaar is afhankelijk van de inning door Stichting Reprorecht bij de sectoren overheid, onderwijs en bedrijfsleven: fluctuaties van tientallen procenten in het beschikbare bedrag per categorie per jaar zijn daarbij geen uitzondering.

Het totaal beschikbare bedrag wordt aan de verschillende uitkeringscategorieën toegerekend volgens de actuele versie van de verdeelmatrix. Stichting Reprorecht laat periodiek omvangrijk en onafhankelijk onderzoek uitvoeren bij bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar het hergebruik van de verschillende categorieën uitgegeven werken. Op basis van de onderzoeksresultaten actualiseert Stichting Reprorecht de verdeelmatrix. De actuele versie van de verdeelmatrix en een overzicht van de vorige versies vindt u hier.

Hoe ontvangen tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers hun reprorechtvergoedingen?

Stichting Reprorecht int vergoedingen voor het (digitaal) kopiëren uit Nederlandse en buitenlandse publicaties. De vergoedingen die Stichting Reprorecht int voor het (digitaal) kopiëren uit publicaties uit Nederland verdelen wij via verschillende verdeelorganisaties.

Bent u uitgever?
Hier vindt u informatie over hoe de reprorechtvergoeding voor uitgevers wordt uitgekeerd en verdeeld.

Bent u tekstauteur?
Hier vindt u informatie over hoe de reprorechtvergoeding voor tekstauteurs wordt uitgekeerd en verdeeld.

Bent u beeldmaker?
Hier vindt u informatie over hoe de reprorechtvergoeding voor beeldmakers wordt uitgekeerd en verdeeld.

Bent u maker of uitgever van bladmuziek?
Stichting Reprorecht keert het volledige te verdelen bedrag uit aan de stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers). De FEMU zorgt voor de verdeling onder componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

Vergoedingen voor werken die in het buitenland gepubliceerd zijn
Er wordt ook (digitaal) gekopieerd uit buitenlandse werken. De reprorechtvergoedingen die we daarvoor innen betalen we uit via onze zusterorganisaties in het buitenland. Deze zusterorganisaties zijn met Stichting Reprorecht verenigd in de International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)

U ontvangt een reprorechtvergoeding: hoe wordt de reprorechtvergoeding belast?

Door de Belastingdienst is vastgesteld dat de reprorechtvergoeding geen btw-belaste prestatie in de zin van de Wet op de omzetbelasting oplevert en dus in de gehele keten zonder btw doorbetaald kan worden: van gebruiker naar Stichting Reprorecht, van Stichting Reprorecht naar verdeelorganisatie en van verdeelorganisatie naar uitgever, tekstauteur, of beeldmaker.

Auteursrechtenvergoedingen zijn overigens belast in box 1 van het belastbaar inkomen: als Inkomsten uit overig werk voor freelancers, of als Winst uit onderneming als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten?

Meer gedetailleerde informatie over de verdeling van de vergoedingen vindt u in ons jaarverslag en het Reglement Uitkeringen.

terug naar vorige pagina