Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de reprorechtvergoeding voor tekstauteurs

De reprorechtvergoeding voor freelance tekstauteurs is een auteursrechtenvergoeding voor het kopiëren uit uw werk binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers de reprorechtvergoeding ontvangen.

Reprorechtvergoedingen voor freelance tekstauteurs

De reprorechtvergoedingen keert Stichting Reprorecht uit aan Stichting Lira, ter verdere verdeling en uitkering.

Heeft u vragen over de verdeling en uitkering door Stichting Lira, of uw aanmelding via de portal van Lira?
(contact en bereikbaarheid Stichting Lira)

Reprorecht beschikt niet over de informatie om deze vragen te beantwoorden. Wij raden u aan om eerst op de website van Stichting Lira te kijken of het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen of in hun aankondiging staat.

Als uw vraag er niet tussen staat of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Lira. Zij zijn het beste bereikbaar per e-mail op lira@cedar.nl.

Heeft u een brief ontvangen van Stichting Reprorecht via uw uitgever?
Wij hebben uitgevers gevraagd om dit bericht aan u te sturen, omdat u freelance schrijfwerkzaamheden heeft verricht voor uitgevers, en daarom mogelijk in aanmerking komt om een reprorechtvergoeding te ontvangen. Wij kennen u niet persoonlijk, vandaar dat wij via deze weg proberen zoveel mogelijk freelance tekstauteurs te bereiken.

Voor welke tekstauteurs is de reprorechtvergoeding bestemd?
De reprorechtvergoeding is bestemd voor tekstauteurs, journalisten en vertalers die niet bij uitgever(s) in loondienst waren: tekstauteurs, journalisten en vertalers die schrijfwerkzaamheden hebben verricht op freelance basis, bijv. op basis van een opdrachtovereenkomst.
Tekstauteurs van vak- en wetenschappelijke publicaties: u kunt zich ook aanmelden als u schrijfwerkzaamheden heeft verricht waarvoor u, op basis van een afspraak met uw uitgever of vanwege uw beroep, geen vergoeding ontving (om niet).

Wat moet u doen om de reprorechtvergoeding te kunnen ontvangen?
Om uw vergoeding te kunnen ontvangen moet u zich zo snel mogelijk aanmelden bij Stichting Lira. Op de portal van Stichting Lira kunt u zich aanmelden: https://portal.lira.nl/reprorecht . Na aanmelding informeert Lira u over de procedure om een reprorechtvergoeding te ontvangen: u moet hiervoor opgave doen van uw inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.


Algemene informatie over de reprorechtvergoeding

Lees hier wat de reprorechtvergoeding is, hoe de inning van de vergoeding werkt en wie Stichting Reprorecht is.
Lees hier hoe en wanneer de reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de verschillende groepen rechthebbenden.


Veranderingen stelsel voor verdeling en uitkering reprorechtvergoeding 2019

Op deze pagina vindt u informatie over de veranderingen in het stelsel voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen per 2019.

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de veranderingen voor tekstauteurs.


Behandeling van uitzonderingssituaties bij de reprorechtverdeling

De verdeling van de door Reprorecht geïnde reprorechtvergoedingen gebeurt via verdeelorganisaties: representatieve organisaties van rechthebbenden. Bent u een rechthebbende, dan meldt u zich voor een reprorechtvergoeding aan bij een van de verdeelorganisaties. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat een rechthebbende bij geen van de verdeelorganisaties terecht kan, maar wel recht heeft op een reprorechtvergoeding. In dit document leest u hoe Reprorecht uitzonderingssituaties behandelt.

Terug naar boven

terug naar vorige pagina