Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de veranderingen per 2019 voor tekstauteurs

Op deze pagina vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van freelance tekstauteurs met betrekking tot de veranderingen in het stelsel voor de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen.

Algemene vragen

Vragen over de reprorechtvergoeding

Vragen voor freelance tekstauteurs van vak- en wetenschappelijke publicaties

Vragen over de samenwerking met uitgevers

Algemene vragen

Heeft u vragen over de verdeling en uitkering door Stichting Lira, of uw aanmelding via de portal van Lira? (contact en bereikbaarheid Stichting Lira)
Reprorecht beschikt niet over de informatie om deze vragen te beantwoorden. Wij raden u aan om eerst op de website van Stichting Lira te kijken of het antwoord op uw vraag bij de veelgestelde vragen of in hun aankondiging staat.

Als uw vraag er niet tussen staat of u wilt meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Lira. Zij zijn het beste bereikbaar per e-mail op lira@cedar.nl.

Moet ik iets doen om mijn reprorechtvergoeding van Stichting Lira te ontvangen?
Om uw vergoeding te kunnen ontvangen moet u zich zo snel mogelijk aanmelden bij Stichting Lira. Op de portal van Stichting Lira kunt u zich aanmelden: https://portal.lira.nl/reprorecht. Na aanmelding informeert Lira u over de procedure om een reprorechtvergoeding te ontvangen: u moet hiervoor opgave doen van uw inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.

Voor welke tekstauteurs is de reprorechtvergoeding bestemd?
De reprorechtvergoeding is bestemd voor tekstauteurs, journalisten en vertalers die niet bij uitgever(s) in loondienst waren: tekstauteurs, journalisten en vertalers die schrijfwerkzaamheden hebben verricht op freelance basis, bijv. op basis van een opdrachtovereenkomst.
U kunt zich ook aanmelden als u schrijfwerkzaamheden voor een uitgever heeft verricht waarvoor u geen vergoeding ontving (om niet).

Wie is Stichting Lira?
Stichting Lira is een auteursrechtenorganisatie en belangenbehartiger voor schrijvers, vertalers en freelance journalisten. Lira zet zich in voor een betere positie van makers van tekst door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten. Lira int collectieve vergoedingen en verdeelt deze onder auteurs. Daarbij wordt een percentage ingehouden voor sociale, culturele en educatieve doelen, dat Lira volledig beschikbaar stelt aan Stichting Lira Fonds. Via het Lira Fonds worden o.a. culturele projecten en belangrijke sociale voorzieningen voor auteurs ondersteund. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Lira.

Wat is de reprorechtvergoeding / reprorechtregeling / Stichting Reprorecht?
Op deze pagina vindt u algemene informatie over wat de reprorechtvergoeding is, hoe de inning van de vergoeding werkt en wie Stichting Reprorecht is.

Hoe werkt de verdeling?
Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe en wanneer de reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de verschillende groepen rechthebbenden. Specifieke informatie over de verdeling voor auteurs vindt u hier.

Terug naar boven

Vragen over de reprorechtvergoeding

Ik werk ik loondienst bij een uitgever. Kan ik ook een reprorechtvergoeding ontvangen van Lira?
Nee, dat is helaas niet mogelijk. Omdat u in loondienst uw schrijfwerkzaamheden heeft verricht, bent u niet zelf rechthebbende van uw werk: de uitgever is rechthebbende, op basis van het zogenaamde fictief makerschap dat in de Auteurswet is opgenomen.

Ik ontvang al een reprorechtvergoeding van Lira voor mijn werk in de categorieën Kranten, Algemene boeken en/of Publiekstijdschriften. Kan ik van Lira nu ook een reprorechtvergoeding ontvangen voor mijn werk in andere categorieën?
(te weten: Vaktijdschriften, Vakboeken, Wetenschappelijke boeken, Wetenschappelijke tijdschriften, Studieboeken (HBO en WO) en Schoolboeken (PO, VO en MBO))

Ja. Als u ook schrijft voor werken in de bovengenoemde andere categorieën, kunt u hiervoor ook een reprorechtvergoeding ontvangen.

Vragen voor freelance tekstauteurs van vak- en wetenschappelijke publicaties

Ik ontvang (op basis van een afspraak met mijn uitgever) geen vergoeding voor mijn schrijfwerkzaamheden (om niet). Kan ik ook een reprorechtvergoeding ontvangen van Lira?
Ja, ook voor schrijfwerkzaamheden die u om niet heeft verricht kunt u een reprorechtvergoeding ontvangen.

Ik ontving in het verleden geen vergoeding voor mijn schrijfwerkzaamheden van mijn uitgever, omdat ik een beroep uitoefen waarbij dit niet gepast is. Kan ik ook een reprorechtvergoeding ontvangen van Lira?
Ja, maar de afweging of het voor u gepast is om de reprorechtvergoeding te ontvangen is aan uzelf.

Terug naar boven

Vragen over de samenwerking met uitgevers

Moet mijn uitgever iets doen zodat ik de reprorechtvergoeding kan ontvangen?
Nee. Zelf moet u wel iets doen om uw vergoeding te kunnen ontvangen: meldt u zich zo snel mogelijk aan bij Stichting Lira. Op de portal van Stichting Lira kunt u zich aanmelden: https://portal.lira.nl/reprorecht. Na aanmelding informeert Lira u over de procedure om een reprorechtvergoeding te ontvangen: u moet hiervoor opgave doen van uw inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.

In mijn contract met mijn uitgever staat dat ik de reprorechtvergoedingen van mijn uitgever ontvang. Moet ik het contract (laten) aanpassen?
Nee, bestaande individuele auteurscontracten hoeven niet aangepast te worden.

Kan ik mijn reprorechtvergoeding nog steeds van mijn uitgever ontvangen?
Nee, dat is niet meer mogelijk. Stichting Reprorecht heeft de reprorechtvergoeding voor freelance tekstauteurs uitgekeerd aan Stichting Lira, niet aan uw uitgever(s). Om uw vergoeding te kunnen ontvangen moet u zich zo snel mogelijk aanmelden bij Stichting Lira. Op de portal van Stichting Lira kunt u zich aanmelden: https://portal.lira.nl/reprorecht. Na aanmelding informeert Lira u over de procedure om een reprorechtvergoeding te ontvangen: u moet hiervoor opgave doen van uw inkomsten uit schrijfwerkzaamheden.

Terug naar boven

terug naar vorige pagina