Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie over de reprorechtvergoeding voor beeldmakers

De reprorechtvergoeding voor freelance beeldmakers is een auteursrechtenvergoeding voor het kopiëren uit uw werk binnen bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat tekstauteurs, beeldmakers en uitgevers de reprorechtvergoeding ontvangen.

Reprorechtvergoedingen voor freelance beeldmakers

De reprorechtvergoedingen keert Stichting Reprorecht uit aan Stichting Pictoright, ter verdere verdeling en uitkering.

Voor welke beeldmakers is de reprorechtvergoeding bestemd?

Onder beeldmakers verstaan wij illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). De reprorechtvergoeding is bestemd voor beeldmakers die niet bij uitgever(s) in loondienst waren: beeldmakers die hun werkzaamheden hebben verricht op freelance basis, bijv. op basis van een opdrachtovereenkomst.


Algemene informatie over de reprorechtvergoeding

Lees hier wat de reprorechtvergoeding is, hoe de inning van de vergoeding werkt en wie Stichting Reprorecht is.
Lees hier hoe en wanneer de reprorechtvergoedingen worden verdeeld onder de verschillende groepen rechthebbenden.


Behandeling van uitzonderingssituaties bij de reprorechtverdeling

De verdeling van de door Reprorecht geïnde reprorechtvergoedingen gebeurt via verdeelorganisaties: representatieve organisaties van rechthebbenden. Bent u een rechthebbende, dan meldt u zich voor een reprorechtvergoeding aan bij een van de verdeelorganisaties. In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen voorkomen dat een rechthebbende bij geen van de verdeelorganisaties terecht kan, maar wel recht heeft op een reprorechtvergoeding. In dit document leest u hoe Reprorecht uitzonderingssituaties behandelt.

Terug naar boven

terug naar vorige pagina