Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Publicaties en documenten

Ondernemers

Convenant Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013
Ondertekend door: VNO-NCW/MKB-Nederland, Stichting Reprorecht en aangesloten brancheorganisaties, VOI©E en het Nederlands Uitgeversverbond
Klik hier om het document te downloaden

Voorwaarden Regeling Reprorecht Bedrijfsleven
Grondslag: de Auteurswet en het Convenant Regeling Reprorecht Bedrijfsleven vanaf 2013
Klik hier om de voorwaarden 2023-2024 voor bedrijven t/m 19 FTE te downloaden
Klik hier om de voorwaarden 2024 voor de reprorechtregeling zakelijk vanaf 20 FTE te downloaden


Kennisontwikkeling en vooruitgang door het eenvoudig en eerlijk delen van waardevolle informatie

Klik hier voor ons visiedocument


Overheid

Staatsblad 2002, 575
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen.
Klik hier om het document te downloaden

Staatsblad 2002, 574
Besluit van 27 november 2002, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgaveplicht.
Klik hier om het document te downloaden


Onderwijs

Licentievoorwaarden Reprorechtregeling Primair Onderwijs
Klik hier om de licentievoorwaarden voor het primair onderwijs te downloaden

Licentievoorwaarden Reprorechtregeling Voortgezet Onderwijs
Klik hier om de licentievoorwaarden voor het voortgezet onderwijs te downloaden

Staatsblad 2002, 575
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen.
Klik hier om het document te downloaden

Staatsblad 2002, 574
Besluit van 27 november 2002, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgaveplicht.
Klik hier om het document te downloaden


Auteurs en uitgevers

Reglement Uitkeringen
Reglement Uitkeringen Stichting Reprorecht (verdeling)
Klik hier om het document te downloaden

Toelichting verdeelmatrix 2020
Klik hier om het document te downloaden

Reglement van Beroep
Klik hier om het document te downloaden


Algemene Informatie

Kennisontwikkeling en vooruitgang door het eenvoudig en eerlijk delen van waardevolle informatie
Klik hier voor ons visiedocument

Jaarrapport College van Toezicht Auteursrechten:
Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en Naburige Rechten
Klik hier om de publicaties van het CvTA te bekijken

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2022 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Overzicht (neven)functies Reprorecht bestuur en directie
Klik hier om het document te downloaden

Bestuurdersprofiel Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2021 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2020 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2019 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2018 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Transparantieverslag (jaarverslag en jaarrekening) 2017 van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Statuten van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Statuut middelenbeheer van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Bestuursreglement van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Vergoedingsregeling Bestuursleden Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Directiereglement van Stichting Reprorecht
Klik hier om het document te downloaden

Staatscourant 2003, 8
Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen voor reprografisch verveelvoudigen.

Klik hier om het document te downloaden

Staatsblad 2002, 576
Besluit van 27 november 2002, houdende regels voor het toezicht op de rechtspersoon, bedoeld in artikel 16I, eerste lid, van de Auteurswet 1912.
Klik hier om het document te downloaden

Staatsblad 2002, 575
Besluit van 27 november 2002, houdende regels met betrekking tot het reprografisch verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door in het algemeen belang werkzame instellingen.
Klik hier om het document te downloaden

Staatsblad 2002, 574
Besluit van 27 november 2002, houdende vaststelling van de vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vaststelling van de vrijstelling van de opgaveplicht.
Klik hier om het document te downloaden

Auteurswet
Zoals gewijzigd bij wet van 28 maart 2002, welke wijziging bij Koninklijk Besluit van 14 januari 2003 op 1 februari 2003 in werking is getreden.
Klik hier om het document te downloaden

Today's rights management the Dutch way
Klik hier om het document te downloaden

Betalingsvoorwaarden
Klik hier om het document te downloaden

Privacy- en cookiestatement
Klik hier om het privacy- en cookiestatement van Stichting Reprorecht te bekijken

terug naar Algemene info