Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Informatie voor tekstauteurs, uitgevers, en beeldmakers

Bent u uitgever?

Hier vindt u informatie voor uitgevers, onder andere over de uitgeversverdeling 2021.


Bent u tekstauteur?

Hier vindt u informatie voor tekstauteurs.


Bent u beeldmaker?

Hier vindt u informatie voor beeldmakers.


Journalisten, auteurs, fotografen, illustratoren, zzp’ers in de media- en creatieve sector en uitgevers zwaar getroffen door coronacrisis

De gevolgen van het coronavirus en de overheidsmaatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan worden ervaren door veel Nederlandse ondernemers. Onder deze ondernemers zijn ook de rechthebbenden aan wie Stichting Reprorecht de vergoedingen uitkeert: uitgeverijen en makers die als zzp’er in de creatieve en mediasector werken, zoals freelance journalisten, auteurs, illustratoren en fotografen.

Door te betalen voor het gebruik van de informatie respecteren ondernemers het auteursrecht, en ze zorgen ervoor dat makers en uitgevers hun werk kunnen blijven doen, tijdens en na de coronacrisis. Ze steunen de media- en creatieve sector, en daarmee zorgen ze er ook voor dat op de langere termijn het aanbod aan waardevolle (vak)informatie voor hun bedrijf in stand blijft.

In deze uitzonderlijke tijden komt Reprorecht de meest getroffen bedrijven in andere sectoren tegemoet: Reprorecht biedt de meest getroffen bedrijven die de reprorechtvergoeding betalen de compensatie- en betalingsregeling.