Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Actueel

Op deze pagina vindt u actualiteiten over Stichting Reprorecht, de reprorechtvergoeding en de reprorechtregeling.


Statement Stichting Reprorecht m.b.t. onderzoek I&O Research

[vrijdag 3 augustus 2018] Stichting Reprorecht neemt afstand van de uitkomsten van het onderzoek van I&O Research. De conclusies uit dit onderzoek zijn ongegrond en niet wetenschappelijk verantwoord. Dit baseren wij op het oordeel van twee gerenommeerde onderzoekspartijen. We betreuren het zeer als hierover onrust ontstaat en organisaties op het verkeerde been worden gezet.

Het onderzoek van I&O is niet wetenschappelijk verantwoord en ook niet onafhankelijk. I&O baseert haar conclusies op een voorselectie van bedrijven die het oneens zijn met de factuur van Stichting Reprorecht en die dus gemotiveerd zijn om de factuur aan te vechten. Er is geen sprake van een representatieve steekproef, wat een vereiste is voor wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Ook zijn binnen de bedrijven die aan het onderzoek hebben meegewerkt de medewerkers niet willekeurig geselecteerd, ze zijn aangewezen door het bedrijf zelf. Verder was de steekproef van het aantal medewerkers te laag en was de onderzoeksinstructie sturend. Dit alles zorgt voor een sterke vertekening van de resultaten en voor onjuiste conclusies.

De reprorechtregeling is bedoeld om het delen van informatie binnen bedrijven eenvoudig en eerlijk te regelen. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat bedrijven alle kopieën, scans, etc. van iedere medewerker moeten bijhouden, vanwege de administratieve rompslomp die dat zou geven. Daarom is gekozen voor een jaarlijkse vergoeding die past bij het hergebruik in bedrijven in verschillende branches en van verschillende grootte. De reprorechtregeling en de tarieven zijn bepaald in overleg met VNO-NCW en MKB Nederland, het Ministerie van Justitie & Veiligheid, uitgevers en makers van publicaties, na uitgebreid gezamenlijk en onafhankelijk marktonderzoek. Organisaties die veel minder of veel meer publicaties kopiëren dan vergelijkbare bedrijven, kunnen een regeling op maat treffen. Dit communiceren we via diverse kanalen.

Stichting Reprorecht zorgt met de reprorechtregeling dat bedrijven voor een passend bedrag waardevolle informatie kunnen delen en dat de vergoeding terechtkomt bij de makers. Dit draagt bij aan de kennis en prestatie van organisaties, brengt de creatieve sector tot bloei en versterkt de Nederlandse kenniseconomie.

Hebt u vragen over Reproclaim of de reprorechtregeling? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Reprorecht op het telefoonnummer 023 - 870 02 13.

Meer informatie over de reprorechtregeling leest u tevens in het visiedocument van Stichting Reprorecht.


Berichtgeving claim Reprorecht vergoedingen

[maandag 12 maart 2018] In de pers zijn berichten verschenen over een juridische procedure die ‘Reproclaim’ namens diverse bedrijven wil beginnen in verband met in het verleden betaalde reprorechtvergoedingen.

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om te kopiëren uit kranten tijdschriften, boeken en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Voorwaarde daarvoor is dat er een vergoeding wordt betaald aan de makers van deze publicaties. Stichting Reprorecht is de door de overheid aangewezen organisatie die deze vergoeding incasseert ten behoeve van de rechthebbenden, zoals schrijvers, fotografen en uitgevers. De reprorechtvergoedingen zoals deze in rekening worden gebracht, vloeien voort uit de wet en de afspraken met VNO-NCW/MKB-Nederland. De geldende tarieven zijn gebaseerd op grondig marktonderzoek naar het daadwerkelijke gemiddelde kopieergedrag per sector. Ook bepaalde vormen van digitaal kopiëren zijn toegestaan onder de regeling. Wie aantoonbaar geen, minder of meer dan het gemiddelde aantal kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken kan een afspraak op maat maken met Stichting Reprorecht.

Het huidige reprorechtstelsel is hierdoor zowel praktisch als rechtvaardig. De werkwijze van Stichting Reprorecht geschiedt onder toezicht van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten. Stichting Reprorecht ziet een eventuele claim van Reproclaim, die zij overigens nog niet heeft ontvangen, dan ook met vertrouwen tegemoet.

Els Prins namens de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland: “Als belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven zijn we samen met leden de huidige regeling met Stichting Reprorecht overeengekomen en overleggen we geregeld over mogelijke verbeteringen in de uitvoering ervan. De regeling biedt bedrijven alle ruimte om aan te geven dat zij geen, minder of meer kopieën maken dan het in onderzoek bepaalde gemiddelde en een regeling op maat te treffen.”

Hebt u vragen over Reproclaim of de reprorechtregeling? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Reprorecht op het telefoonnummer 023 - 870 02 13.

Meer informatie over de reprorechtregeling leest u tevens in het visiedocument van Stichting Reprorecht.