Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Ondernemers

Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie
Heeft u een factuur ontvangen?
Voor de reprorechtregeling betaalt u één bedrag, waarmee de toestemming voor kopiëren uit veel online en offline bronnen in één keer is geregeld.

Veelgestelde vragen

Hoe is het bedrag opgebouwd?

De Reprorechtfactuur
Om het voor u administratief eenvoudig te houden betaalt u standaard een vast bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op uw aantal medewerkers en de sector waarin u actief bent. De vergoedingen zijn als volgt vastgesteld:

Onderzoek
Marktonderzoeksbureau Veldkamp/NIPO onderzoekt uitgebreid welke soorten bedrijven hoeveel kopieën maken, en uit wat voor soort werken. Klik hier voor het rapport.

Overleg
Stichting Reprorecht stemt de inhoud van de regeling af met VNO-NCW en MKB-Nederland.

Het wettelijk bepaalde paginatarief
4,5 cent per kopie uit krant, tijdschrift of boek

Aantal medewerkers in uw bedrijf en de sector waarin u actief bent:Als uw bedrijf niet over een kopieerapparaat beschikt, hoeft u geen vergoeding te betalen.
Klik hier om bovenstaande vergoedingentabel te downloaden.
Via deze link vindt u een overzicht van de SBI-codes sectoren laag en hoog.

Individuele regelingen
Soms is een individuele regeling eerlijker. Misschien denkt u dat de vaste vergoeding voor uw bedrijf te hoog uitvalt, omdat u minder kopieert dan in uw sector en bij bedrijven van uw omvang gebruikelijk is. In dat geval bieden wij u twee mogelijkheden:
 
1.         U laat onderzoeken hoeveel en wat u kopieert.
Maakt uw bedrijf verhoudingsgewijs minder kopieën uit boeken, kranten en tijdschriften dan de meeste bedrijven in uw sector? Dan kunt u afrekenen op basis van eigen onderzoek naar uw kopieergedrag.
Stichting Reprorecht baseert de factuur onder meer op het percentage vergoedingsplichtige kopieën dat andere bedrijven (met een vergelijkbare omvang) in uw sector maken. Dit is het percentage kopieën uit boeken, kranten en tijdschriften en andere publicaties waarop auteursrecht rust. We baseren ons hierbij op marktonderzoek. Als u denkt dat u minder kopieert uit dit soort publicaties dan gebruikelijk, dan vragen wij u om dit aan te tonen met een gedegen en representatief onderzoek naar het kopieergedrag binnen uw bedrijf.
 
Voorwaarden eigen onderzoek kopieergedrag
Om de noodzakelijke onafhankelijkheid en validiteit van het onderzoek te garanderen, dient uw bedrijf de opgestelde procedure en onderzoekscriteria te volgen. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van uw bedrijf. Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Wij vragen u om in te loggen in het groene inlogkader en bij 'contact' aan te geven dat u een eigen onderzoek wilt doen. Wij nemen daarna contact met u op.
 
2.         U geeft op hoeveel u kopieert.
Maakt uw bedrijf minder kopieën dan de meeste bedrijven in uw sector? Dus minder kopieën uit boeken, kranten en tijdschriften èn minder kopieën van eigen werk (zoals memo’s, notulen, rekeningen)? Dan kunt u afrekenen op basis van het totaal aantal kopieën dat u feitelijk maakt.

Stichting Reprorecht baseert de factuur onder meer op het aantal kopieën dat andere bedrijven (met een vergelijkbare omvang) in uw sector maken. We baseren ons hierbij op marktonderzoek. Als u denkt dat u minder kopieert dan gebruikelijk is, dan bieden we u een individuele regeling aan. Deze individuele regeling baseren we dan op:
  • het totaal aantal kopieën dat uw bedrijf feitelijk maakt, per jaar (uw ‘kopieervolume’);
  • het in uw branche gebruikelijke percentage vergoedingsplichtige kopieën. Dit is het percentage kopieën uit tijdschriften, boeken en kranten ten opzichte van de kopieën waarvoor u geen vergoeding hoeft te betalen (bijvoorbeeld kopieën van eigen notities, rekeningen enz.). 
Klik hier om bovenstaande tabel te downloaden.

Wilt u gebruikmaken van een van deze regelingen?
Dan kunt u dat tot 30 dagen na de factuurdatum aangeven. Wij vragen u om in te loggen in het groene inlogkader en bij 'contact' aan te geven dat u een eigen onderzoek wilt doen of dat u wilt afrekenen op het totaal aantal kopieën dat u feitelijk maakt. Wij nemen daarna contact met u op.

Stichting Reprorecht kan overigens ook zelf het initiatief nemen tot een individuele regeling als aannemelijk is dat de vaste vergoeding niet in verhouding staat tot het daadwerkelijke kopieergedrag binnen een bepaald bedrijf. Lees hierover meer in de aanvulling op de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven.

Verzamelfactuur auteursrechtenorganisaties
Wilt u een verzamelfactuur ontvangen van Buma, Sena, Videma en Stichting Reprorecht? Op mijnlicentie.nl vindt u informatie over de mogelijkheden.

Waar gaat het geld naartoe

Ieder jaar verdeelt Stichting Reprorecht de geïncasseerde vergoedingen onder de makers, zoals de schrijvers, fotografen en uitgevers van publicaties waaruit gekopieerd wordt. Hoe dit gebeurt staat in ons Reglement Uitkeringen, dat door de Minister van Justitie is goedgekeurd. Het College van Toezicht Auteursrecht ziet toe op de uitvoering.

Uitgevers betalen door aan auteurs   
We verdelen het grootste gedeelte van het geld via de uitgevers. Zij ontvangen de reprorechtvergoeding onder de voorwaarde dat zij ten minste 50% hiervan uitkeren aan hun makers. Een ander deel van het geld wordt verdeeld via verdeelorganisaties voor makers, zoals Stichting Lira, Pictoright en Buma Stemra Bladmuziek.

Buitenlandse vergoedingen
Er wordt ook gekopieerd uit buitenlandse werken. De reprorechtvergoedingen die we daarvoor innen betalen we uit via onze zusterorganisaties in het buitenland.

Wilt u meer weten?
Meer gedetailleerde informatie over de verdeling van de vergoedingen vindt u op de pagina’s voor Auteurs en uitgevers en in ons jaarverslag.

Facturen

Als u uw facturen wilt zien, log dan eerst in