English
Afbeelding blok

Facturatie PO en VO per eind september 2016

Vanaf eind september 2016 ontvangen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een reprorechtfactuur.

Regeling inclusief digitaal hergebruik

In deze tijd is er ook digitaal hergebruik in het onderwijs: docenten stellen bijvoorbeeld zelf onderwijsmateriaal samen voor de computer in de klas, of om te printen en uit te delen. Daarom is de reprorechtregeling vanaf het schooljaar 2015-2016 uitgebreid met onder meer digitaal kopiëren: printen, scannen, e-mailen, opslaan op een computer, tablet en elektronische leeromgeving, en zelf lesmateriaal samenstellen.
Zo sluit de regeling weer aan bij de wensen en de dagelijkse praktijk in het primair en voortgezet onderwijs.

Reprorechtregeling 2016 voor het primair onderwijs

In het primair onderwijs is het bedrag voor de reprorechtregeling vastgesteld op € 2,37 per leerling. Stichting Reprorecht wil scholen niet ineens met een grote tariefstijging confronteren. Daarom is in het schooljaar 2015-2016 de driejarige introductieregeling inclusief digitaal hergebruik geïntroduceerd. Stichting Reprorecht ziet in de driejarige introductieperiode af van de inning van een deel van de vergoeding, en scholen maken stappen naar het vastgestelde bedrag per leerling. Voor het schooljaar 2016-2017, het tweede jaar van de introductieregeling, is het bedrag € 1,66 per leerling. Het aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober 2015 ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Reprorechtregeling 2016 voor het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een bedrag van € 1,69 per leerling. Het aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober 2015 ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Voor een handige wegwijzer over welk gebruik wel en niet is toegestaan met de verschillende regelingen kijkt u op www.onderwijsenauteursrecht.nl.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld