Wilt u in de toekomst uw reprorechtfactuur digitaal ontvangen?Vul dan hier uw e-mailadres voor digitale facturen in.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Facturatie PO en VO in november 2018

In november 2018 ontvangen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een reprorechtfactuur.

Regeling inclusief digitaal hergebruik

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de reprorechtregeling uitgebreid met onder meer digitaal kopiëren: printen, scannen, e-mailen, opslaan op een computer, tablet en elektronische leeromgeving, en zelf lesmateriaal samenstellen. Dit is de reden voor de stijging van de vergoeding per leerling van de afgelopen schooljaren. De regeling sluit nu weer aan bij de wensen en de dagelijkse praktijk in het primair en voortgezet onderwijs.

Reprorechtregeling 2018-2019 voor het primair onderwijs

In het primair onderwijs is de vergoeding voor de reprorechtregeling vastgesteld
op € 1,93 per leerling voor schooljaar 2018-2019, inclusief de in overleg met de PO-Raad door Stichting Reprorecht verleende korting van bijna 20%.
Het factuurbedrag is berekend door het aantal leerlingen van uw school per 1 oktober 2017 te vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Reprorechtregeling 2018-2019 voor het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een vergoeding van € 1,84 per leerling voor schooljaar 2018-2019, inclusief de in overleg met de VO-raad door Stichting Reprorecht verleende korting van bijna 20%.
Het factuurbedrag is berekend door het aantal leerlingen van uw school per 1 oktober 2017 te vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Voor een handige wegwijzer over welk gebruik wel en niet is toegestaan met de verschillende regelingen kijkt u op www.onderwijsenauteursrecht.nl.


terug naar onderwijs