Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Facturatie PO en VO in november 2019

In november 2019 ontvangen scholen in het primair en voortgezet onderwijs een reprorechtfactuur.

Regeling inclusief digitaal hergebruik

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de reprorechtregeling uitgebreid met onder meer digitaal kopiëren: printen, scannen, e-mailen, opslaan op een computer, tablet en elektronische leeromgeving, en zelf lesmateriaal samenstellen. Dit is de reden voor de stijging van de vergoeding per leerling van de afgelopen schooljaren. De regeling sluit nu weer aan bij de wensen en de dagelijkse praktijk in het primair en voortgezet onderwijs.

Reprorechtregeling 2019-2020 voor het primair onderwijs

In het primair onderwijs is de vergoeding voor de reprorechtregeling vastgesteld
op € 1,97 per leerling voor schooljaar 2019-2020, inclusief de in overleg met de PO-Raad door Stichting Reprorecht verleende korting van bijna 20%.
Het factuurbedrag is berekend door het aantal leerlingen van uw school per 1 oktober 2018 te vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Download de begeleidende brief voor het primair onderwijs 2019.

Reprorechtregeling 2019-2020 voor het voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een vergoeding van € 1,88 per leerling voor schooljaar 2019-2020, inclusief de in overleg met de VO-raad door Stichting Reprorecht verleende korting van bijna 20%.
Het factuurbedrag is berekend door het aantal leerlingen van uw school per 1 oktober 2018 te vermenigvuldigen met het bedrag per leerling. Het aantal leerlingen ontvangt Stichting Reprorecht van DUO.

Download de begeleidende brief voor het voortgezet onderwijs 2019.

Voor een handige wegwijzer over welk gebruik wel en niet is toegestaan met de verschillende regelingen kijkt u op www.onderwijsenauteursrecht.nl.


terug naar onderwijs