English
Afbeelding blok

Brancheorganisaties

Koepelorganisaties
Stichting Reprorecht wil onderwijsinstellingen een makkelijk uitvoerbare regeling bieden. Daarom hebben we afspraken gemaakt met koepelorganisaties van verschillende onderwijssectoren:

Voor onderwijsinstellingen die voor minder dan 70% bekostigd worden door de overheid geldt de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven.

Brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten
Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld