Wilt u in de toekomst uw reprorechtfactuur digitaal ontvangen?Vul dan hier uw e-mailadres voor digitale facturen in.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Brancheorganisaties

Koepelorganisaties
Stichting Reprorecht wil onderwijsinstellingen een makkelijk uitvoerbare regeling bieden. Daarom hebben we afspraken gemaakt met koepelorganisaties van verschillende onderwijssectoren:

Voor onderwijsinstellingen die voor minder dan 70% worden bekostigd door de overheid geldt de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven.

Brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties voor auteurs- of naburige rechten
Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.


terug naar onderwijs