English
Afbeelding blok

Stichting zonder winstoogmerk

Het bestuur van Stichting Reprorecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de makers. Dit bestuur stelt ook de statuten van de stichting vast. Cedar B.V. voert onze werkzaamheden uit. Stichting Reprorecht en Cedar hebben geen winstoogmerk.

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld