Wilt u in de toekomst uw reprorechtfactuur digitaal ontvangen?Vul dan hier uw e-mailadres voor digitale facturen in.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Geschiedenis en wetgeving

De Reprorechtregelingen van 1985 en 2003
De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om te kopiëren uit kranten tijdschriften, boeken en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Voorwaarde is dat er een vergoeding wordt betaald aan de makers van deze publicaties, zoals de schrijvers, fotografen en uitgevers (de ‘auteursrechthebbenden’). Dit is – in het kort – de zogenaamde Reprorechtregeling van 1985. Deze regeling geldt voor overheidsinstellingen, bibliotheken, scholen en andere instellingen die werkzaam zijn in het algemeen belang, en sinds 2003 ook voor het bedrijfsleven.

Wetgeving

- Auteurswet: artikel 1 en 16h

Geschiedenis

1974: Oprichting Stichting Reprorecht
Het zou onpraktisch zijn als elke organisatie iedere kopie individueel zou moeten afrekenen met de betreffende makers (schrijvers, illustratoren, uitgevers enz.). Daarom hebben deze makers in 1974 Stichting Reprorecht opgericht.

1985: Aangewezen door de Minister van Justitie
In 1985 wees de Minister van Justitie Stichting Reprorecht aan om de reprorechtvergoedingen te innen. Deze vergoedingen worden vervolgens onder de makers verdeeld. Dit doen we volgens een door de overheid goedgekeurd Reglement Uitkeringen.

2003: Uitbreiding naar bedrijfsleven
Het reprorecht werd uitgebreid. Ook ondernemingen gaan een reprorechtvergoeding betalen

2013: Ook digitaal kopiëren
De technologische ontwikkelingen staan niet stil: het onderwijs, de overheid én het bedrijfsleven kopiëren steeds vaker digitaal. Daarom hebben de makers Stichting Reprorecht  mandaat gegeven om haar dienstverlening uit te breiden. Steeds meer overeenkomsten met koepelorganisaties voorzien ook in scannen, op een computer of intranet zetten, printen en per e-mail versturen van inhoud uit boeken, kranten en tijdschriften.

Verzamelfactuur auteursrechtenorganisaties
Wilt u een verzamelfactuur ontvangen van Buma, Sena, Videma en Stichting Reprorecht? Op mijnlicentie.nl vindt u informatie over de mogelijkheden.

terug naar Algemene info