Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Heeft u een bedrijf t/m 199 fte en kwam uw bedrijf eerder dit jaar in aanmerking voor de TOGS-regeling van de Rijksoverheid?

In 2020 waren bedrijven in bepaalde sectoren een periode gedwongen gesloten: dit was overmacht en duurde gemiddeld ongeveer drie maanden. Bij de gedwongen gesloten bedrijven kwamen, vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten, de werkzaamheden stil te liggen. Stichting Reprorecht heeft daarom besloten tot een compensatieregeling voor bedrijven t/m 199 fte die eerder dit jaar op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Voor die bedrijven is het factuurbedrag voor de reprorechtregeling 2020 met 25% verlaagd.

Reprorecht Compensatieregeling Covid-19: voor bedrijven t/m 199 fte die eerder dit jaar op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling

     Heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 onlangs ontvangen?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 onlangs ontvangen, dan is 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding al in mindering gebracht op de factuur. U kunt dit zien op de factuur.

     Of heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 eerder dit jaar ontvangen en heeft u deze inmiddels betaald?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 eerder dit jaar ontvangen en u heeft deze inmiddels betaald, dan wordt 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding in mindering gebracht op uw factuur voor 2021. Die ontvangt u in de loop van volgend jaar.

     Of heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 eerder dit jaar ontvangen, maar u heeft deze nog niet betaald?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 eerder dit jaar ontvangen, maar u heeft deze nog niet betaald, dan ontvangt u van ons binnenkort een nieuwe, vervangende factuur waarop 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding in mindering is gebracht.


Terug naar Gevolgen coronavirus voor ondernemersterug naar Ondernemers