Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Heeft u een bedrijf t/m 199 fte en kwam uw bedrijf in 2020 in aanmerking voor de TOGS-regeling van de Rijksoverheid?

In 2020 waren bedrijven in bepaalde sectoren een periode gedwongen gesloten; dit was overmacht. Bij de gedwongen gesloten bedrijven kwamen, vanwege de aard van de bedrijfsactiviteiten, de werkzaamheden stil te liggen. Stichting Reprorecht heeft daarom besloten tot een compensatieregeling voor bedrijven t/m 199 fte die in 2020 op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Voor die bedrijven is het factuurbedrag voor de reprorechtregeling 2020 met 25% verlaagd.

Reprorecht Compensatieregeling Covid-19: voor bedrijven t/m 199 fte die in 2020 op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling

     Heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 onlangs ontvangen?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 onlangs ontvangen, dan is 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding al in mindering gebracht op de factuur. U kunt dit zien op de factuur.

     Of heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 in de eerste helft van 2020 zonder compensatieregeling ontvangen, en heeft u deze inmiddels betaald?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 in de eerste helft van 2020 ontvangen zonder compensatieregeling, en u heeft deze inmiddels betaald, dan wordt 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding in mindering gebracht op uw factuur voor 2021. Die ontvangt u in de loop van dit jaar.

     Of heeft u de reprorechtfactuur voor 2020 in de eerste helft van 2020 zonder compensatieregeling ontvangen, maar u heeft deze nog niet betaald?
Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de compensatieregeling en u heeft de reprorechtfactuur voor 2020 in de eerste helft van 2020 ontvangen zonder compensatieregeling, maar u heeft deze nog niet betaald, dan ontvangt u van ons binnenkort een nieuwe, vervangende factuur waarop 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding in mindering is gebracht.


Terug naar Gevolgen coronavirus voor ondernemersterug naar Ondernemers