Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Heeft u een bedrijf t/m 199 fte en kwam uw bedrijf in aanmerking voor de TOGS-regeling van de Rijksoverheid?

Uw onderneming hoort bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Stichting Reprorecht heeft daarom besloten tot een compensatieregeling voor bedrijven t/m 199 fte die op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Voor die bedrijven is het factuurbedrag voor de reprorechtregeling 2020 en 2021 voor beide jaren met 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding verlaagd.

Als uw bedrijf t/m 199 fte op basis van de SBI-code in aanmerking kwam voor de TOGS-regeling, kunt u ervan uitgaan dat de compensatieregeling automatisch op uw eerstvolgende reprorechtfactuur staat. Hoe wij de compensatieregeling toepassen is afhankelijk van het moment waarop u uw vorige factuur heeft ontvangen, en of u deze al had betaald. Bijvoorbeeld: sommige bedrijven hadden hun reprorechtfactuur begin 2020 (zonder compensatie) al ontvangen en betaald, voor de coronapandemie uitbrak. Andere bedrijven hebben later in 2020 hun reprorechtfactuur met compensatie ontvangen.

Hieronder leest u hoe de compensatieregeling voor de verschillende groepen bedrijven wordt toegepast.


Bedrijven t/m 19 fte

Als u de reprorechtfactuur 2019-2020 met de compensatieregeling voor 2020 al heeft ontvangen:
u ontvangt zoals gebruikelijk een tweejaarlijkse factuur voor de jaren 2021 en 2022. Op de factuur is 25% van de reprorechtvergoeding voor een jaar, 2021, in mindering gebracht. Dit is gelijk aan 12,5% van het totale factuurbedrag voor twee jaar. U kunt dit zien op de factuur.

Als u de reprorechtfactuur 2019-2020 voor 2020 in de eerste helft van 2020 zonder compensatieregeling heeft ontvangen en betaald:
u ontvangt zoals gebruikelijk een tweejaarlijkse factuur voor de jaren 2021 en 2022. Op de factuur zijn de compensatie voor 2020 en de compensatie voor 2021 in mindering gebracht. Dit is 25% van het totale factuurbedrag. U kunt dit zien op de factuur.


Bedrijven met 20 t/m 199 fte

Als u de reprorechtfactuur voor 2020 met de compensatieregeling voor 2020 al heeft ontvangen:
op de reprorechtfactuur voor 2021 wordt 25% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding voor 2021 in mindering gebracht. U kunt dit zien op de factuur.

Als u de reprorechtfactuur voor 2020 in de eerste helft van 2020 zonder compensatieregeling heeft ontvangen en betaald:
op de reprorechtfactuur voor 2021 wordt 50% van de jaarlijkse reprorechtvergoeding in mindering gebracht: 25% van de reprorechtvergoeding voor 2020 en 25% van de reprorechtvergoeding voor 2021. U kunt dit zien op de factuur.


Restaurants, cafés, kantines en catering

Reprorecht heeft de facturatie van deze bedrijven aangehouden sinds de start van de coronacrisis: dit zal voorlopig zo blijven, in afwachting van hoe de situatie zich ontwikkelt.


Terug naar Gevolgen coronavirus voor ondernemersterug naar Ondernemers