Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Hoe gaat Reprorecht om met de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers?

In deze uitzonderlijke tijden komen makers en uitgevers de meest getroffen bedrijven die de reprorechtvergoeding betalen tegemoet: Reprorecht biedt namens hen de compensatie- en betalingsregeling.

Reprorecht Compensatieregeling Covid-19: heeft u een bedrijf t/m 199 fte en kwam uw bedrijf in aanmerking voor de TOGS-regeling van de Rijksoverheid?
Reprorecht compenseert bedrijven t/m 199 fte die op basis van hun SBI-code in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling van de Rijksoverheid. Hier vindt u meer informatie.


Betalingsregeling: heeft u een reprorechtfactuur ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen?
Als u voor uw bedrijf door de gevolgen van het coronavirus een betalingsregeling wilt treffen, is dat mogelijk.
Hier vindt u meer informatie.


Journalisten, auteurs, fotografen, illustratoren, zzp’ers in de media- en creatieve sector en uitgevers zwaar getroffen door coronacrisis

De gevolgen van het coronavirus en de overheidsmaatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan worden ervaren door veel Nederlandse ondernemers. Onder deze ondernemers zijn ook de rechthebbenden aan wie Stichting Reprorecht de vergoedingen uitkeert: uitgeverijen en makers die als zzp’er in de creatieve en mediasector werken, zoals freelance journalisten, auteurs, illustratoren en fotografen.

Opdrachten werden geannuleerd, werk droogde op. Het gaat bijvoorbeeld om de journalisten en fotografen achter krantenartikelen, vakbladen en de bijbehorende websites, en overige informatie die mensen voor hun werk met elkaar delen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de wereld en op hun vakgebied.

Met de reprorechtfactuur betaalt u voor het delen van hun vakwerk: informatie met zorg gemaakt door journalisten, wetenschappers, vakauteurs, fotografen en uitgevers. Informatie die bijdraagt aan de dagelijkse beslissingen en de professionele kennis in uw organisatie.

Door te betalen voor het gebruik van de informatie respecteert u het auteursrecht, en zorgt u ervoor dat makers en uitgevers hun werk kunnen blijven doen, tijdens en na de coronacrisis. U steunt de media- en creatieve sector, en daarmee zorgt u er ook voor dat op de langere termijn het aanbod aan waardevolle (vak)informatie voor uw bedrijf in stand blijft.

Belangrijk om te weten is dat Stichting Reprorecht 86% van de vergoedingen doorbetaalt aan de rechthebbenden; de 14% gebruiken we voor de bedrijfsvoering. We hebben geen winstoogmerk.


Vorige paginaterug naar ondernemers