Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Berichtgeving claim Reprorecht vergoedingen

In de pers zijn berichten verschenen over een juridische procedure die ‘Reproclaim’ namens diverse bedrijven wil beginnen in verband met in het verleden betaalde reprorechtvergoedingen.

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om te kopiëren uit kranten tijdschriften, boeken en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Voorwaarde daarvoor is dat er een vergoeding wordt betaald aan de makers van deze publicaties. Stichting Reprorecht is de door de overheid aangewezen organisatie die deze vergoeding incasseert ten behoeve van de rechthebbenden, zoals schrijvers, fotografen en uitgevers. De reprorechtvergoedingen zoals deze in rekening worden gebracht, vloeien voort uit de wet en de afspraken met VNO-NCW/MKB-Nederland. De geldende tarieven zijn gebaseerd op grondig marktonderzoek naar het daadwerkelijke gemiddelde kopieergedrag per sector. Ook bepaalde vormen van digitaal kopiëren zijn toegestaan onder de regeling. Wie aantoonbaar geen, minder of meer dan het gemiddelde aantal kopieën maakt van auteursrechtelijk beschermde werken kan een afspraak op maat maken met Stichting Reprorecht.

Het huidige reprorechtstelsel is hierdoor zowel praktisch als rechtvaardig. De werkwijze van Stichting Reprorecht geschiedt onder toezicht van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten. Stichting Reprorecht ziet een eventuele claim van Reproclaim, die zij overigens nog niet heeft ontvangen, dan ook met vertrouwen tegemoet.

Els Prins namens de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland: “Als belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven zijn we samen met leden de huidige regeling met Stichting Reprorecht overeengekomen en overleggen we geregeld over mogelijke verbeteringen in de uitvoering ervan. De regeling biedt bedrijven alle ruimte om aan te geven dat zij geen, minder of meer kopieën maken dan het in onderzoek bepaalde gemiddelde en een regeling op maat te treffen.”

Hebt u vragen over Reproclaim of de reprorechtregeling? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Reprorecht op het telefoonnummer 023 - 870 02 13.

Meer informatie over de reprorechtregeling leest u tevens in het visiedocument van Stichting Reprorecht.


terug naar ondernemers