Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.


Bezig met verzenden...
Sluiten

Stichting Reprorecht wil in de toekomst alle correspondentie digitaal versturen.

Als u toekomstige correspondentie, facturen, etc. digitaal wilt ontvangen, vul dan hier uw (facturatie)e-mailadres in.

Bezig met verzenden...
Sluiten

Stel een nieuw wachtwoord in voor uw account


Bezig met verzenden...
Sluiten

U heeft uw Verklaring Geen Gebruik succesvol bevestigd.Binnen 3 weken ontvangt u van ons een creditfactuur. U kunt onderstaand uw e-mailadres voor digitale facturen opgeven. Als u geen e-mailadres opgeeft, verzenden wij de factuur naar het e-mailadres waarop u de Verklaring ontving.


Bezig met verzenden...
Sluiten
English

Categorieën en organisaties bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen

Bij de verdeling van de reprorechtvergoedingen onder auteurs, visuele makers en uitgevers gebruikt Stichting Reprorecht categorieën. Bij iedere categorie staan de verschillende verdeelorganisaties.

Vakboeken, wetenschappelijke boeken, vaktijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, schoolboeken en studieboeken
Stichting Reprorecht keert de vergoeding in deze categorie uit aan de individuele uitgevers. Uitgevers kunnen zich daarvoor aanmelden. Hun freelance auteurs hebben recht op een deel van de vergoeding.
Auteurs waarvan de uitgever niet meedoet kunnen zich melden bij Stichting Lira.

Kranten
Stichting Reprorecht keert het auteursaandeel uit aan Stichting Lira. Lira zorgt voor de verdeling onder journalisten.
Stichting Reprorecht verdeelt het uitgeversaandeel onder de individuele uitgevers. Uitgevers kunnen zich daarvoor aanmelden.

Publiekstijdschriften
Over de reprorechtverdeling in de categorie publiekstijdschriften hebben de Magazine Media Associatie van de Mediafederatie (MMA, namens de publiekstijdschriftenuitgevers) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (namens de freelance auteurs) de volgende afspraken gemaakt.

  • een deel wordt uitgekeerd aan Stichting Lira. Lira draagt zorg voor de verdere verdeling en doorbetaling aan freelance journalisten. Meer informatie vindt u op de pagina Reprorecht op website van Stichting Lira.
  • een deel wordt uitgekeerd aan de gezamenlijke publiekstijdschriftenuitgevers (MMA) ten behoeve van een collectief doel. Meer informatie vindt u in het document MMA overzicht bestedingsdoelen reprorechtvergoedingen 2016-2018.

Bladmuziek
Stichting Reprorecht keert het volledige te verdelen bedrag uit aan de stichting FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers). De FEMU zorgt voor de verdeling onder componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

Algemene boeken
Stichting Reprorecht keert het auteursaandeel uit aan Stichting Lira. Lira zorgt voor de verdeling onder auteurs.
Het uitgeversaandeel wordt uitgekeerd aan de 
Groep Algemene Uitgevers van de Mediafederatie (GAU). Meer informatie vindt u in de GAU overzichten bestedingsdoelen reprorechtvergoedingen.

Visuele werken: foto’s, illustraties
Stichting Reprorecht keert het auteursaandeel uit aan Pictoright. Pictoright zorgt voor de verdeling onder fotografen, illustratoren en andere visuele makers.
Het uitgeversaandeel wordt door Stichting Reprorecht verdeeld onder de individuele uitgevers voor publicaties in de categorieën Vakboeken, wetenschappelijke boeken, vaktijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, schoolboeken, studieboeken en Kranten. Voor de categorieën Algemene boeken en Publiekstijdschriften wordt het uitgeversaandeel uitgekeerd aan respectievelijk de Groep Algemene Uitgevers van de Mediafederatie en de Magazine Media Associatie van de Mediafederatie (zie ook de bovenstaande informatie voor beide categorieën).